DODATKOWE INFORMACJE

Wszelkie zwroty, reklamacje i przesyłki wysyłane za pobraniem nie będą odbierane. 

Opis procedury reklamacji:  

1.  Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy  pod adresem phbu_arku@wp.pl  lub w formie pisemnej na adres  PHBU ARKU, 42-125 Gruszewnia, ul.Kłobucka 12.  Poprawnie złożona reklamacja  powinna zawierać co najmniej:  a. imię, nazwisko, adres, adres e-mail  Kupującego,  b. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,  c.  przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,  d. wszelkie  okoliczności uzasadniające reklamację.

2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia,  przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego  reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.  

3. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. 

4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail 

5. Towar reklamowany  powinien  być odesłany na nasz adres na koszt  kupującego

6. Reklamacje dotyczące uszkodzeń powstałych podczas transportu  PACZEK KURIEREM DPD ORAZ PACZEK NADANYCH POCZTĄ (rozerwana lub naderwana   paczka ):Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie,  wraz z dostarczycielem  protokołu reklamacyjnego. Jeżeli kupujący nie  będzie posiadał protokołu reklamacji, potwierdzonego przez  doręczyciela(kuriera), to w takim przypadku przesyłka zwrotna w obie  strony i wymiana towaru  jest na koszt kupującego.  

7. Wszelkie zwroty, reklamacje i przesyłki wysyłane za pobraniem nie będą odbierane.

8. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014, kupujący ma 14 dni od daty otrzymania towaru na przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, a jeśli sprzedający nie poinformował o prawie do odstąpienia – 12 miesięcy. Zwrot przedmiotu przez konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia, podobnie jak zwrot środków przez Sprzedającego. Sprzedający może jednak wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu. Umowa jest uważana za niezawartą, a konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Przedmioty cięte i na wagę, lane (gumy, soda, nadtlenek) nie podlegają zwrotowi. Kupujący odsyła sam otrzymaną przesyłkę, po jej otrzymaniu sprzedający zwraca najniższy koszt wysyłki zgodny ze sklepem.