Polityka Prywatności

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) “RODO” informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników strony Chemikmix.pl jest PHBU ARKU Arkadiusz Sobczyk, ul. Kłobucka 12, Gruszewnia 42-125 (dalej: “Firmą”). Dane kontaktowe Firmy: tel. 511 27 20 24, adres e-mail phbu_arku@wp.pl.

2. W Firmie funkcjonuje Inspektor Ochrony Danych z którym może się skontaktować pod adresem email: phbu_arku@wp.pl.

3. Firma przetwarza dane osobowe w celach:

  • świadczenia usługi prowadzenia konta Użytkownika w chemikmix.pl oraz udostępnieniasklepu internetowego w celu świadczenia usługi rezerwacji wybranych produktów w sklepie, za pośrednictwem strony internetowej www.chemikmix.pl Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • sprzedaży produktów oferowanych przez Firme – podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Firmy – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Firmy– (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy z Firmą.

5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

6. Odbiorcami danych osobowych będą:

  • podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Firmy w celu obsługi portalu chemikmix.pl oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Firmy,
  • podmioty świadczące usługi dostawy produktów,
  • podmioty współpracujące przy obsłudze infolinii dostępnej dla Użytkowników, – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

7. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Firmy z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.